Terapia hrou

Pre deti je hra prirodzený spôsob ich komunikácie s okolitým svetom, presne tak, ako pre
dospelých rozprávanie. V detskom svete sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa.
Je chápaná ako komunikačný prostriedok, ktorým dieťa vyjadruje svoje pocity, potreby, myšlienky a túžby.
Terapia hrou je určená pre deti s poruchami pripútania, deťom s ťažkosťami v sociálnom
začlenení, deťom s emocionálnymi výkyvmi, s problémovým správaním, s psychosomatickými
a inými problémami, pri enuréze (pocikávanie), enkopréze. Je vhodná predovšetkým pre deti do 9 rokov.

Filiálna terapia

Filiálna terapia je špeciálny tréning rodičovských zručností pod vedením vyškoleného
odborníka – terapeuta. Učí rodiča, ako pomáhať dieťaťu s jeho pocitmi, s  ich zvládaním, ako
dieťa naučiť sebakontrole, sebaregulácii, zodpovednosti za vlastné konanie, učí ho, ako
nastaviť a potom aj dodržiavať pravidlá.

Terapia  pomáha pri problémovom správaní dieťaťa vrátiť kontrolu nad správaním dieťaťa do
rúk rodiča, zlepšuje vzťah medzi dieťaťom a rodičom, pomáha dieťaťu zvládnuť
napr. výbuchy zlosti, impulzivitu, pomáha mu naučiť sa zvládať svoje konanie, môže pomôcť
pri úzkosti, strachoch, pri nízkom sebavedomí dieťaťa a mnohých iných ťažkostiach. 
Je vhodná pri deťoch do 10 rokov.

Individuálne poradenstvo pre deti a adolescentov

Vhodné pre staršie deti a adolescentov v prípade problémov so správaním, nárastu prežívaní
rôznych strachov a úzkostí, psychosomatických a iných ťažkostí.

Individuálne poradenstvo pre dospelých

Pri prežívaní ťažkých životných období a situácií, psychosomatických ťažkostiach, pocitu
nízkeho sebavedomia, problémoch vo vzťahoch.