Mgr. Mária Vodičková

Odborná prax

2012-2018 – psychológ v detskom domove, kde som sa venovala psychodiagnostike
a poradenstvu detí a mladých dospelých,
2018-2019 – psychológ na základnej škole,
2021-2023 – psychológ v centre pre deti a rodiny, kde som ambulantnou a terénnou formou
pracovala s rodinami po rozvode/rozchode, s deťmi s výchovnými problémami najmä
prostredníctvom psychodiagnostiky a psychologického poradenstva,
2024 – súkromná prax v Trenčíne.

Vzdelanie

2011 - ukončené štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte UCM
2012 - Kurz autogénneho tréningu I. - základný stupeň
2013 - Test kresby postavy
2021 – Kurz Rodinná doska
2022 – Práca v pieskovisku (Sandplay)
2022 – Vzdelávanie v Terapii hrou a filiálnej terapii
2022 – v priebehu - dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii

Ďalšie absolvované odborné kurzy a webináre: Lűscherov test farieb, Možnosti diagnostiky
vzťahovej väzby, Diagnostika a terapia disociatívnych porúch, Teorie a nástroje pro
bezpečnou terapii traumatu, Komplexná trauma a disociácia u detí a adolescentov.